Værdier

Vores grundlæggende formål er at vække lysten til det legende og glæden ved bevægelse.
I vores arbejde for dette formål har vi en bred vifte af aktiviteter i gang: alt fra forskning til projektarbejde til formidling af legekultur for både professionelle og private. Vores virke afspejler vores grundværdier, som kan sammenfattes i følgende fem punkter:

Seriøst legende:

Leg er værdibærende og har været et vigtigt element i alle kulturer til alle tider. Det er i legen, i den undersøgende, afgrænsede, formålsløse og uafhængige parallel til virkeligheden, at mennesker kan finde sig selv. Legen er et nødvendigt frirum, man opsluges af og tager alvorligt. Et rum, hvor fejl er tilladt, alle er vindere og alle kan være med på lige fod.

Mennesket i bevægelse:
Mennesker er skabt til at være i bevægelse. Bevægelse er forbundet med velvære, samvær og motorisk udvikling. Fysisk aktiv leg bevæger også – man bliver bevæget, glad og overstadig. Legen får også folk til at bevæge sig rent mentalt – i forhold til sig selv og andre. Leg sætter hele mennesket i bevægelse.

Udforske og vove:

Narrefiguren er et centralt element i vores historie og er også synlig i vores logo. Narren tør afdække det skjulte under dække af leg og fjollerier. Den fysisk aktive leg er på samme måde grænseoverskridende – legen giver plads for, at man kan vove sig selv for et øjeblik. Rammerne omkring legen skaber den nødvendige nærhed og et trygt rum for at udforske og vove.

Enkelthed:

Reglerne og grundstrukturerne i de fysisk aktive lege er enkle. Det skal være simpelt at organisere en leg, så man kan koncentrere sig om at lege. Vi formidler legen så enkelt som muligt til alle vores brugere, så alle kan tage den til sig og gøre den til sin egen. Vi viser, at det er enkelt at gøre leg og bevægelse til en naturlig del af alles hverdag.

Bæredygtig kultur:

Formidlingen af fysisk aktiv leg skal forankre sig i en blivende bevægelseskultur på arbejdspladser, i institutioner, på skoler og i den enkeltes livsverden. Legekulturen skal kunne overleve enkeltpersoner og projekter.