Store legedag
Vi lærer jer at sætte gang i legen!


FORLØB

Gerlev Legepark står for:

 • Legebeskrivelser til lærerne (op til to uger før arrangementet)
 • At forberede lærerne til at gennemføre legene (alt efter aftale)
 • At udarbejde programmet for arrangementet
 • Fælles opstart og fælles afslutning med garanti for god energi
 • Alle redskaber til aktiviteterne
 • Uddeling og styring af poster og tidsplan

I tillæg står Gerlev Legepark for det overordnede programmet, koordinering og al forberedelse.

Jeres skole står for:

 • at rekruttere lærerne/pædagogerne til at instruere legene ved posterne, samt forplejning til de trætte og legende sjæle.
 • evt. inddeling af elever i grupper, hvis I ønsker at blande på tværs af klasser

Udbytte:

 • Lærerne får nye kompetencer til at integrere leg og bevægelse i undervisningen
 • Personalesammenhold ved at gennemføre Store Legedag
 • Øget fokus på trivsel blandt eleverne
 • Elevernes udvikling af sociale kompetencer
 • Brobygning mellem klassetrin
 • Eleverne opdager nye måder at være sammen på

Varighed

Store Legedag kan vare alt fra 3-5 timer. Vi kan lege med op til 1000 deltagere.


Se video:


Priser

Fra kr. 7000,- kr.
(+ transport hvis Store Legedag skal afholdes andre steder end i Gerlev Legepark).

Kontakt os ved spørgsmål eller bestillinger:

Telefon: 58 58 40 65
Eller mail: legeparken@gerlev.dk