Legeagenter
Udgangspunkt og formål

En velforankret, sund og fysisk aktiv legekultur blandt skolens elever kræver en langsigtet indsats, men effekten er positiv på en lang række parametre*:

 • Øget fysisk, psykisk og social sundhed
 • Øget koncentrations- og indlæringsevne
 • Øget trivsel blandt indskolingselever
 • Sammenhold på tværs af klassetrin
 • Positiv rollemodel kultur blandt mellemskoleelever

Kilde: SBBS faktaark 2017

Vort forløb omkring legeagenter er udviklet på baggrund af gode tilbagemeldinger fra samarbejdskommuner, projekt Byens Leg og de utallige skoler, som har besøgt Legeskibet i dette projektets 4 årgange.
Nu glæder vi os til at se det foldet ud i skolegårde landet rundt, for at skabe en aktiv legekultur i alle deltagende institutioner, med udgangspunkt i vores legeagent forløb.


Hvad er en legeagent?

Gerlev Legepark har uddannet legeagenter til danske skoler siden årtusindskiftet og var i sin tid en del af idéophavet til Legepatruljen, som i dag er kendt landet over. Legeagent forløbet fra Gerlev Legepark tager udgangspunkt i en langsigtet indsats i forhold til at fastholde en aktiv legekultur i skolegården.

Hvad er en legeagent?
Legeagenter er frivillige og udvalgte mellemskoleelever, som uddannes til at tage initiativ til fysisk aktiv fælles leg i skolegården på tværs af klassetrin. På baggrund af et intenst forløb, hvor eleverne både lærer nye lege at kende og får pædagogiske redskaber til at lede leg, inspireres eleverne til at tage ansvar for legeaktiviteter for de mindste klasser i det store frikvarter.

Erfaring fra tidligere forløb
Legeagent forløbet er evalueret ad flere omgange og særlig grundigt i Slagelse Kommune. Erfaringen er, at hvis de unge legeagenter får den rette opbakning fra skolen i form af struktur, fysisk rum i skolegården og en engageret tovholder, så er resultaterne overvældende positive i forhold til fysisk aktivitet og trivsel generelt – både blandt legeagenterne selv og blandt indskolingseleverne.

Behov for opfølgning
Der er behov for mere end et enkelt kursus, hvis eleverne skal fastholde initiativet. Det er konklusionen fra hundredvis af skoler landet rundt. Vi har derfor udviklet et særligt Legeagent-forløb, som tager udgangspunkt i skolernes virkelighed anno 2019 med stram økonomi både i forhold til pris og lærertimer. Der er skåret ind til benet, og der er først og fremmest fokus på at udvikle elevernes kompetencer og på at fastholde initiativet.

To kursusdage om året
Hvor Legeagentkurset stadig findes som et omfattende forløb over fem kursusgange i løbet af et skoleår med 5 tilknyttede lærere, så tilbyder vi nu en kompakt version baseret på to årlige kursusdage for op til 25 udvalgte elever og én til to tovholdere. Første kursusdag ligger i starten af skoleåret i august eller september. Herefter opbygger legeagenterne erfaring med aktiviteten i løbet af efteråret. I januar eller februar følger en intens kursusdag med opfølgning og praktik med henblik på forankring.Legeagenter er udvalgte elever fra skolens mellemtrin, som uddannes og certificeres og derefter organiserer fysisk aktiv leg i frikvartererne for skolens øvrige elever.


kursusdagenes indhold

Dag 1 “Legeagent introduktion” indeholder:

 • Undervisning i at facilitere leg for både jævnaldrende og yngre elever i skolegården
 • Gennemgang af en lang række fysisk aktive lege (inkl. kompendium)
 • Teori om legens pædagogik og metoder til inddragelse af dem, som ofte er udenfor
 • Idéværksted med henblik på at få mest ud af skolens faciliteter
 • Organisering af en praksis, som fungerer på netop jeres skole.

Dag 2 “Legeagent forankring” indeholder:

 • Evaluering af den første periode med legeagentleg i skolegården
 • Direkte feedback på legeagenternes praksis med yngre elever
 • Gennemgang af flere lege og videreudvikling
 • Proces om facilitetsudvikling (mulighed)
 • Certificering af legeagenter


Priser

Et legeagentforløb for op til 25 personer:

kr. 10.000,- pr. skoleår.


Kontakt os ved spørgsmål eller bestillinger:
Telefon: 58 58 40 65
Eller mail: legeparken@gerlev.dk


Indholdet i Legetasken

Gerlev Legeparks store legetaske er den perfekte udstyrspakke til legeagenternes praksis i skolegården. Den store legetaske indeholder kvalitetsudstyr i lækre materialer til mere end 150 forskellige lege i skolegården foruden både let forståelige legeinstruktioner, laminerede ark med  “dagens leg” og relevant litteratur henvendt til tovholderne.

 

Legeparkens store legetaske – særpris ifm abonnement og forårs forløb: kr. 4.000 – rabat 27%
(Normalpris kr. 5.500)