Leg & Læring - skolereformen
Udgangspunkt og formål


Forløbets indhold

Kompetencedviklingsforløbet tager udgangspunkt i folkeskolereformens fokusområder. Forløbet består af pædagogisk kompetenceudvikling med fokus på at skabe trivsel, udvikling og læring. Udover at den fysisk aktive leg giver inspiration til at opfylde de daglige 45 minutters bevægelse, inspirerer den til inkluderende klasseledelse, til variation af undervisningen og til aktiviteter i den understøttende undervisning. Gerlev Legepark er eksperter i leg og anser lærere som eksperter i læring – ved at kombinere disse egenskaber skabes seriøst legende undervisning.

Ved først at være deltager i legen og dernæst reflektere over legen som pædagogisk redskab skabes en atmosfære af lethed og aktivitet hos deltagerne. Forløbet er baseret på aktivering, samskabelse og enkelthed, så deltagerne selv prøver og skaber lege, der ikke kræver redskaber eller særlige forudsætninger. Man behøver således ikke være idrætslærer eller idrætsudøver for at få noget ud af udviklingsforløbet. Det er nemlig ved at gøre forløbet enkelt og sjovt for de deltagen- de lærere og pædagoger, at vi skaber en bæredygtig praksis i deres undervisning.Organisering
Seriøst Legende Undervisning er et kompetenceudviklingsforløb, som foregå som udgangspunkt på jeres skole. Deltagende lærer og pædagoger er trukket ud af de daglige pligter og al opmærksomhed er rettet mod Seriøs Legende Undervisning.

Udbytte
Målet med Seriøst Legende Undervisning er at gøre deltagerne bevidste om legens dynamikker, lærer en del ny lege gennem forløbet, facilitere, udvikle og designe lege. Med andre ord forløbet resulterer i at personalet få en legende tankesæt, lyst og redskaber til at implementere bevægelse i undervisningen.

Deltagere
Vi engagerer pædagoger og lærere i udviklingsforløbet.

Redskaber
Skolen kan vælge at købe en “Legetaske” fra Gerlev Legepark særlig udviklet til at rumme redskaber til mindst 50 lege. Pris 5.500,- inkl. moms. (se webshoppen)

Varighed
Vi tilbuder 3 varianter af Seriøs Legende Undervisning:

  • Inspirationskursus på 3 timer.
  • Heldagsforløb på 5-6 timer.
  • Kompetenceudviklingsforløb

Basisforløb

  • Modul 1: Facilitering og udvikling af lege 5 time
  • Modul 2: Design af legende undervining 5 timer

Tilvalgsmoduler

  • Klasseledelse 3 timer
  • Legende projektforløb 3 timer
  • Playbuilding i klassen 3 timer
  • Lege inde i klasseværelset 3 timer

BONUSINFO

Forløbet skaber leg på tre niveauer i skolen der skaber varieret undervisning, trivsel på arbejdspladsen samt trivsel og bevægelse i klassen.


Priser

Kontakt os ved spørgsmål eller bestilling:

Telefon: 58 58 40 65
Eller mail: legeparken@gerlev.dk


Referencer

Gerlev Legepark har i samarbejde med Byensleg.dk udviklet konceptet og afprøvet den sammen med Byensleg.dk partnere. Gerlev Legepark har gennemført Seriøs Legende Undervisning med alle lærere og pædagoger fra Stævns Kommune, Helsingør Lille Skole, Skolen i Peter Vedels Gade.

Desuden uddanner vi løbende lærere og pædagoger i mange forskellige kommuner landet over i forbindelse med Legeskibets besøg i forskellige danske havnebyer. Læs mere på Legeskibet.dk.


Se video