Kompetencer

Formidling

En af vores absolutte kernekompetencer er at formidle, eller animere, fysisk aktiv leg. Vores faste undervisere har alle mange års erfaring med at arbejde med legen i praksis – vise, hvordan legene skal leges, sætte legen i gang og indgå som aktiv, animerende deltager. Vi har som en af vores grundværdier, at det skal være enkelt at deltage i de fysisk aktive lege. Derfor skal formidlingen også være enkel. Alle de yngre legeinstruktører vi knytter til Centeret, gennemgår en grundig uddannelse i at formidle legene, så vi er sikre på, at alle vores gæster får en sjov og positiv oplevelse, hvad enten de er på kursus, teambuilding eller deltager i et legearrangement i Gerlev Legepark.

 

Projektledelse

Vores mangeårige projekterfaring gør os også til meget stabile og kompetente projektledere. Vi fundraiser, projekterer og styrer projekter  fra idéudviklingsfasen til implementering. I projektsammenhænge arbejder vi gerne sammen med forskellige eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis kommuner, regioner, institutioner og virksomheder.

 

Udvikling

Vi har erfaring for, at fysisk aktiv leg og bevægelse kan indgå som redskab i rigtig mange forskellig udviklingssammenhænge. Både når indsatsområdet er sundhed, motorisk udvikling, integration, teamudvikling, sociale problemer og meget andet, er leg et meget virkningsfuldt værktøj at benytte. Det har givet os en rigtig god erfaring i at indgå i udviklingsprojekter, med mange forskellige samarbejdspartnere.

 

Tilbage til hovedside →