Historie

Gerlev Legepark åbnede for offentligheden i 1999. Men starten var Idrætshistorisk Værksted (IHV) som begyndte i 1983. De første ti år som forsknings og udviklingsmiljø tilknyttet Idrætsforsk på Gerlev Idrætshøjskole. Idrætsforsk har udviklet sig til Center for Idræt, Sundhed og Civilsamfund (CISC) på Gerlev som er organiseret under Syddansk Universitet, Institut for Idræt og Biomekanik. Gerlev Legepark og Gerlev Idrætshøjskole har udviklet Gerlev Center for Leg & Bevægelse som organiser vores landsdækkende projekter.

Vi arbejder med følgende formål i forhold til vores værdier:

  • at forske i og gøre forsøg med før-sportslige idrætsformer og deres samspil med de natur- og kulturgivne forudsætninger
  • at formidle viden om fortidens idræt­ter, lege og spil og derigennem stimulere debatten om nutidens og fremti­dens idrætter

Billede af Gerlev Legepark set fra luften.


Indsamling, forskning, forsøg og formidling

Gerlev Legepark har siden 1983 indsamlet, registreret og systematiseret gamle idrætslege til en database, der for tiden rummer over 1000 forskellige legevarianter. En stor del er beskrevet i Jørn Møllers bøger: “Gamle Idrætslege i Danmark Bind 1-4”. Det er en national legesamling og samtidig en grundbog i formidlingen af de gamle lege, idet fremstillingen forener en historisk og pædagogisk synsvinkel.

Gerlev Legepark forestår løbende forskning og forsøg med legene i form af kildestudier og re­kon­struktion af regler, redskaber, rammer, symboler osv. med henblik på at skabe viden om de gamle lege og spil og erfaring i at formidle denne viden.

De gamle lege og idrætter udgør en kulturel arv, som det er vigtigt at kende og bevare, men de er også et skatkammer, for fysisk bevægelse. Som tema i idrætspædagogikken findes der næppe et mere alsidigt materiale. Uanset alder, fysiske forudsætninger, køn og færdigheder i en gruppe, vil man kunne sammensætte et engagerende program med passende udfordringer. Der er derfor ikke blot kulturhistoriske, men bestemt også idrætspædagogiske grunde til at arbejde med de gamle lege og idrætter og rette dem mod skoler, institutioner og foreninger.

Gerlev Legepark forestår undervisnings-, skole- og kursustjeneste og har afholdt hundredvis af kurser for lærere og pædagoger. Medarbejderne giver foredrag, driver konsulenttjeneste og varetager store projektopgaver i samarbejde med forskellige partnere.

Ud over de ansatte i Gerlev Legepark støttes denne formidling af “Legebanden”, som er et netværk af tidligere kursister, der alle har modtaget undervisning i formidling af gamle idrætslege og spil. Legebanden deltager hvert år i diverse kulturelle arrangementer, stævner og festivaler over hele landet og udbreder gennem denne virksomhed kendskabet til gamle lege til titusindvis af mennesker.

Gerlev Legepark:

I 1999 fik Gerlev Idrætshøjskole med åbningen af den 3 ha. store Gerlev Legepark egne arealer og kunne føje følgende til målsætningen:

  • at styrke legen som væsentlig dimension i tilværelsen
  • at sikre den kulturarv, som de gamle idrætslege og spil rummer.
  • at imødekomme et voksende behov for udendørs udfoldelse for hele familien under former, der økonomiserer med naturens reaktive ressourcer.
  • at skabe en fornyelse af park- og legepladstraditionen.

Legeparken har hver sæson besøg af grupper som folkesko­leklasser, efterskoler, seminarier, idrætsforeninger og klubber, ungdoms- og aftenskoler samt kommuner, organisations- og foreningsbestyrelser. Den har et bredt klientel af pædagoger, studerende, lærere, idrætsledere, instruktører og udenlandske studiegrupper, der ønsker information og viden om de gamle idrætslege og spil. Herudover henvender den sig til grupper med særlige behov, herunder ældre, flygtninge, indvandrere og handi­cappede. Publikum er – ud over de nævnte – danske og udenlandske turister, familier samt grupper af medarbejdere fra større eller mindre arbejdspladser.

Gerlev Legepark tilbyder på nuværende tidspunkt over 130 forskellige lege og spil, som publikum har adgang til. Legene er med få ord beskrevet på illustrerede tavler i parken og desuden i hæftet “Euroleg – 121 gamle lege og spil fra Idrætshistorisk Værksteds internationale legepark”.

Gerlev Legepark arbejder til stadighed med udvikling af nye legeinstallationer i parken. Dels dukker der til stadighed lege og spil ud af glemselen, og dels udvikles der nye metoder til at formidle denne kulturarv på. I dette arbejde har Gerlev Legepark tæt kontakt med en række europæiske institutioner og interesseorganisationer.


Pædagogik og formidling

Det ledende princip i formidlingen er aktivering. Gennem aktivering af publikum, gæster og kursister, formidles kendskab til legene ud fra den teori, at indlæring og bevægelse er uadskillelige. Man lærer med kroppen, og for at forstå en leg er det nødvendigt at lege den. Derved mener vi, at der skabes erfaringer og grundlag for en forståelse af idræts­livets og kropskulturens histori­ske foranderlighed, tidligere tiders normer, strukturer og stilarter på bevægelsesområdet, samt deres sammen­hæng med en tidsalders øvrige kulturformer. Intentionen er, at publikum både skal have en god oplevelse, lære legene at kende, have lyst til at lege dem igen på hjemmebane og samtidig bruge kendskabet til og værdierne i den gamle legekultur som et redskab til at diskutere nutidens idrætter og planlægge fremtidens.

 

Aktivering af publikum sikres gennem instruktion, vejledning, guidede ture, skilte ved alle legeinstallationer, undervisning, foredrag, diskussioner og salg af bøger og kompendier. Personalet er trænet, således at alle medarbejdere har et indgående kendskab til de gamle idrætslege og spil, og de fleste har desuden en idrætsuddannelse eller en læreruddannelse.

Internationalt samarbejde

Gerlev Legepark har altid været tæt knyttet til internationale samarbejdspartnere. Vi samarbejder løbende med Institut for idræt på universitet i Leuven i Belgien, som er førende i henseende til traditionelle lege, og hvorfra man har oprettet Vlaamse Volkssportsmuseum og Vlaamse Volkssports Centrale, som er en søsterorganisation til Gerlev Legepark, dog med langt mindre kursusvirksomhed.

Gerlev Legepark har gennem en halv snes år deltaget regelmæssigt i Keltiske Kulturfestivaler i Bretagne, hvor gamle lege og spil fra Europa indgår som et vigtigt element. Hertil kommer deltagelse i en lang række enkeltstående festivaler rundt om i Europa. Centeret har således optrådt med aktivering med traditionelle lege i Belgien, Finland, Frankrig, Norge, Portugal, Skotland, Spanien, Sverige og Tyskland.  Medarbejdere fra Gerlev Legepark har deltaget løbende med oplæg ved relevante konferencer og seminarer rundt om i Europa.