Handileg

Et samarbejde mellem Gerlev Center for Leg & Bevægelse (Gerlev Idrætshøjskole & Legepark) og Tryg Fonden, som løber fra januar 2018 til december 2021


Handileg


Download bogen om HandiLeg gratis
Flere års arbejde og erfaringer i projekt HandiLeg har nu udmøntet sig i en bog, der er fyldt med gode historier, viden om legens pædagogik...
Handileg – for mennesker med udviklingshemning
Gerlev Legepark og Trygfonden samarbejdet om projektet “HandiLeg” – legearrangementer for mennesker med forskellige typer af handicap og har dannet rammen for legeoplevelser for både...
“At lege er at lukke solen ind i sit hjerte!
Har i hørt om HandiLeg? Lars Hazeltons projekt, udviklet i samarbejde med TrygFonden, som handler om den værdi, leg rummer for mennesker med udviklingshæmning. Det er en...

Om projektet

Gerlev Center for Leg & Bevægelse (Gerlev Idrætshøjskole & Legepark) har modtaget økonomisk støtte på kr. 3.180.150 fra TrygFonden til projektet, som løber fra januar 2018 til december 2020. Donationen skal bruges til at implementere og forankre metoden ”HandiLeg”, som er et socialt og pædagogisk redskab til at fremme fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med udviklingshæmning på bosteder, i institutioner, på værksteder og i aktivitetscentre i danske kommuner.

Formålet med projektet er at anvende de gode erfaringer med legen til øget livskvalitet gennem et brugerinddragende aktivitets- og kursusforløb i 6 danske kommuner og påvise, at HandiLeg har et stort potentiale som et pædagogisk og socialt redskab i det kommunale professionelle og frivillige sociale- og sundhedsmæssige arbejde. Det er de ansatte og frivillige, som sammen med brugerne uddannes til at stå for de legende aktiviteter. Samtidig skal det undersøges, hvilken betydning organisering og de ansattes kompetencer har, for at HandiLeg giver mennesker med udviklingshæmning positive sociale oplevelser og glæde af fysisk aktivitet.Hvorfor HandiLeg?

Den legende tilgang sætter en anden stemning blandt deltagerne, end når man udøver sport eller målrettet fysisk træning. Gennem legen bliver man rørt i mere end én forstand, ikke alene udfordres man kropsligt, men som gruppe får man sociale oplevelser, der rækker ud over selve aktiviteten. Hermed er legen med til at løsne op for sociale problemstillinger, som manglen på venner, ensomhed og isolation.

Projektets primære målgruppe

Unge, voksne og ældre med udviklingshæmning. Projektet er kendetegnet ved fællesskab, humor, og at alle kan være med på trods af deres forskellighed. Det anvender almene lege, reglerne er enkle og redskaberne simple. Legene tilpasses den aktuelle gruppe og de rammer, man har til rådighed. Den store fleksibilitet, hvor metoden HandiLeg tilpasses brugerne, giver den primære målgruppe et ejerskab over deres aktivitet – og en oplevelse af magt over eget liv i legen.

Projektets sekundære målgruppe

De professionelle og/eller de frivillige omkring den primære målgruppe. HandiLeg giver den sekundære målgruppe en tiltro på egne evner til at formidle fysisk og social aktivitet. Erfaringer fra de steder, hvor vi har lavet leg med handicappede, antyder, at der i HandiLeg ligger et stort potentiale som et pædagogisk redskab i det kommunale/frivillige sociale- og sundhedsmæssige arbejde. HandiLeg stiller ikke krav om stærk fysik eller idrætslige kompetencer hos den sekundære målgruppe.


Gerlev Legepark har lang erfaring med at lave legearrangementer for mennesker med forskellige typer af handicap og har dannet rammen for legeoplevelser for både fysisk- og psykisk udviklingshæmmede, autister, hørehæmmede og muskelsvindlere.Ring til Gerlev Legepark

Ring til projektleder Lars Hazelton for at høre mere om projekt HandiLeg.


Skriv til Gerlev Legepark

    Dit navn*

    Din e-mail*

    Emne

    Din besked*

    *Påkrævet