Download bogen om HandiLeg gratis

Flere års arbejde og erfaringer i projekt HandiLeg har nu udmøntet sig i en bog, der er fyldt med gode historier, viden om legens pædagogik og masser af inspiration til lege. Den findes både i en digital og fysisk udgave, du kan downloade eller bestille her.

Om HandiLeg bogen

Bogen om HandiLeg baserer sig på projekt HandiLeg og fra tidligere erfaringer med formidling af leg til mennesker med udviklingshandicap og deres pædagoger. I bogen får du bl.a. instruktioner til konkrete lege i forskellige sværhedsgrader. Du kan blive klogere på Gerlev metoden, legens pædagogik og projekt HandiLeg. Bogen om HandiLeg er særligt for professionelle og frivillige, der arbejder med unge, voksne og ældre med udviklingshandicap.

Download eller bestil bogen

Den digitale HandiLeg bog er gratis og kan downloades her. Den fysiske bog koster 250 kr. inkl. moms ekskl. fragt. Den kan bestilles ved skrive en mail med navn, adresse og ean.nr. til hazelton@gerlev.dk.

Om projekt HandiLeg

Projekt HandiLeg for mennesker med udviklingshandicap er et projekt, som Gerlev Center for Leg & Bevægelse gennemfører i fra januar 2018 – december 2021 med støtte fra TrygFonden. Projektet forløber i syv kommuner over hele Danmark.

HandiLeg er en metode til socialt og aktivt samvær. En metode, hvor borger og pædagog sammen kan være i den proces, som legen er. Man kan se legen som et processuelt forløb, som kan gentages igen og igen, indtil legen på et tidspunkt udvikler sig til noget andet. F.eks.bliver legen mere kompleks med nye regler og historier, andre gange bliver legen til noget mere enkelt.

Instruktøren i HandiLeg holder gang i processen og har fokus på det overordnede mål for HandiLeg – at alle deltager på deres betingelser, at alle oplever glæden ved legen, og at alle får mulighed for at præge legen på deres måde.

Mennesker med udviklingshandicap, borgerne, og deres pædagoger uddannes til instruktører i HandiLeg. Sammen laver de HandiLeg for deres medborgere og deres lokalsamfund. HandiLeg er udviklet som metode gennem årene på Gerlev Center for Leg & Bevægelse af projektleder Lars Hazelton og hans kollegaer.

Rapport om projekt HandiLeg

Ud over bogen om HandiLeg er der også udarbejdet en etnografisk undersøgelse af projektet af forsker Lise Specht Petersen i samarbejde med Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet. Undersøgelsen belyser bl.a. hvilken betydning HandiLeg har for mennesker med udviklingshandicap og hvilke faktorer, der er afgørende for en vellykket implementering. Rapporten kan downloades gratis her. Den kan også bestilles i en fysisk udgave ved at kontakte hazelton@gerlev.dk. Den fysiske udgang er gratis, dog skal du betale udgifter til fragt.

SHARE IT:

Comments are closed.