Bevægelsesinstitution

Se video om bevægelsesinstitutioner


Fysisk aktiv leg og bevægelse er fundamentale elementer i et barns udvikling. At skabe rum og motivation for alsidig fysisk aktiv leg er derfor noget enhver daginstitution bør være bevidst om.

FORMÅL

Bevægelsesinstitution er et udviklingsforløb som har til formål at hjælpe institutioner med at skabe en bevægelseskultur, der understøtter fysisk aktiv leg og bevægelse, som en naturlig del af det daglig pædagogiske arbejde.

Børn i alderen 0-4 år bevæger sig spontant, og bevægelse styrker deres motoriske udvikling. De bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt til andre. Gennem bevægelse lærer de også deres krop at kende. Derfor er det vigtigt at give barnet mulighed for at bevæge sig så meget som muligt i dagligdagen.

Sundhedsstyrrelsen

INDHOLD

Udviklingsforløbet tager afsæt i den praksis, som deltageren står i til dagligt. Indholdet tilpasses altid børnenes alder og de fysiske rammer. Forløbet er opdelt i 7 moduler

 1. Indledende interview med legen i fokus: Udforskning af institutionens bevægelseskultur med deltagerne. Forventningsafstemning
 2. Grundkursus i fysisk akriv leg: Introduktion til fysisk aktive lege handlingsorienterede refleksioner over lege- og bevægelseskulturen. Teori forløb.
 3. Coaching: Det pædagogiske personale står selv for en række bevægelsesaktiviteter for deres børn, under vejledning og supervision af underviseren.
 4. Motorik og leg: Grundmotorisk træning af børn fra 0-6 år.
 5. Foredrag for forældrene: En øjne åbner for forældrene, sjov og intens oplæg om hvordan legen kan bruges i familie sammenhæng.
 6. Legepladsudvikling: Gennemgang af de fysiske aktiviteter. Vejledning om enkle og billige forandringer af bevægelsesområder, for at fremme leg og bevægelse.
 7. Familieaktivitet: Legedag med børnenes familier. Pædagoger og børn viser forældrene deres nye legekultur. Gerlev Legepark stå for fælles familieaktivitet.

ORGANISERING

Bevægelsesinstitution er et udviklingsforløb som foregå som udgangspunkt på din institution, med børnene som deltager og i institutionens åbningstid.

RESULTAT

Målet er, at de institutioner, som ønsker at være bevægelsesinstitutioner, bliver bevidste om deres bevægelseskultur – som den er, og som man ønsker den skal være – og at man efter endt udviklingsforløb har konkret viden om en lang række lege og bevægelsesformer, der kan bruges aktivt i hverdagen. Med andre ord: forløbet resulterer i at personalet får et legende tankesæt, lyst og redskaber til at bevæge sig sammen med børnene.

DELTAGERE

Vi engagerer pædagogerne, børnene og forældrene i udviklingsforløbet. Børnene som deltagere, pædagogerne som den legetænkende igangsætter og forældrene som støtter og medspillere.

REDSKABER

Alle redskaber som bliver brugt i kurset er samlet i en “Legetrækvogn”, der er specielt skabt til målgruppen. Trækvognen indholder redskaber til de fysisk aktive lege, som bliver gennemgået på kurset. Med til vognen følger også kompendiet “Lege for mindre børn”, som indeholder forklaringer af de lege, som passer rigtig godt til vuggestue- og børnehavebørn.

VARIGHED

Forløbet varer typisk 7-8 måneder.

FORDELE

 • Institutionen behøver ikke at holde lukke dage.
 • Pædagoger kan mærke effekten af leg og bevægelse i institutionens egne omgivelser
 • Forældrene bliver aktivitet i forløbet
 • Mere leg og bevægelse i hverdagen
 • Kombination af teori og praksis

REFERENCER

Gerlev Legepark har i samarbejde med Slagelse Kommune certificeret 26 institutioner i kommunen. Desuden har vi certificeret følgende institutioner: Grønnegården i Sorø, Ringgården på Fyn, Birkemosen i Rudersdal, Blåbærhuset i Køge, Ærtebjerghave, Rørvig Rødderne og mange andre. Se hvad de certificerede institutioner siger om os nederst på denne side.

PRIS

Kontakt vores projektleder Artur Stryjak 21631542 eller artur@gerlev.dk
Det siger de certificerede institutioner om os:

Ringgårdens Børnehave har siden 2010 haft et unikt samarbejde med Gerlev Legepark. Samarbejdets fundament har handlet om, at fokusere på et grundlæggende iboende hos børn og de voksne som er sammen med børnene dagligt – nemlig at se LEGEN som et lærings- og udviklingsrum. I den forbindelse tog jeg sammen med seniorkonsulent Lars Hazelton de første spæde skridt til at arrangere legedage. Hvor formiddagene stod på leg for børn og voksne og eftermiddagene på teori for de voksne. Sådanne dage har vi haft fornøjelsen af sammen med Gerlev Legepark at havde haft 3 gange. Så udbyggede vi samarbejdet så forældrene også kunne få smag for at lege, ved at Lars deltog i et forældremøde, hvor han gave et teoretisk oplæg om LEGEN og derefter var der dømt leg for alle. Med den succes så vovede vi os ud i et sommerarrangement med deltagelse af Gerlev Legepark for børn, søskende og forældre, hvor vi startede med fælles lege i Klinteparken og så blev den medbragte madkurv nydt og fordøjet inden Gerlev Legepark bød på mulighed for, at afprøve en række gamle danske spil som var sat frem. Afslutningsvis var der ”tak for i aften”-fortælling inden forældrene kunne tage nogle glade og trætte børn med hjem. Da jeg fandt at vi have fået så meget brugbart i vores samarbejde med Gerlev Legpark ift. motorik og bevægelse, undersøgte jeg muligheden for, at arrangere et 2-dages inspirationskursus for pædagoger i Faaborg-Midtfyn Kommunes institutioner. Indholdet skulle selvfølgelig omhandle teori og derudover genopfriske allerede kendte lege og gerne præsentere nye for deltagerne. De deltagende fandt at de fik rigtig meget brugbart med hjem. Alle disse samarbejdsflader har ført til, at bestyrelsen i Ringgårdens Bh. under budgetprioriteringen for 2015 valgte, at prioritere en kompetenceuddannelse for medarbejdergruppen i Ringgårdens Bh. I form af 7 moduler for, at vi kan blive certificeret som Bevægelses Børnehave endnu en af de mange, mange spændende muligheder som Gerlev Legepark byder på. Vi ville ikke være de legende og teoretiske oplevelser foruden som vores samarbejde med Gerlev Legepark har givet os og når jeg skriver os, så er det børn, medarbejdere og forældrene, da det bla. er det unikke ved Gerlev Legepark, at vi oplever i et fælleskab. Så jeg/vi kan kun varmt anbefale at indgå i et samarbejde med Gerlev Legepark.
Vibeke Snedevind, lederRinggårdens Børnehave
BlåbærHuset har haft uddannelse ved Artur fra Gerlev legepark. BlåbærHuset er en 0-6 års institution. Vi har haft et uddannelsesforløb med Artur for at blive bevægelsesinstitution. Artur har været hos os til 2 pædagogiske personaledage og han har været med os sammen med personalet og børnene for undervisning og sparring. Personalet har været rigtig glad for Arturs undervisning og væsen sammen med os og børnene. BlåbærHuset har fået et nyt syn på fællesskab, inklusion og nye legemetoder. Børnene har været SÅ glade for disse lege. Børn og personale har også fået et helt nyt syn på vores legeplads. Legepladsen er ændret til mere bevægelse og for meget billige penge, ved forældres og personalers indsats gennem Arturs gode og lette forslag. Artur er et livstykke og meget engageret i os og hans arbejde. En sand fornøjelse og et meget sjovt og lærerigt uddannelsesforløb. Nu leger vi bevægelseslege hver dag. Det gjorde vi også før, men det her er noget helt andet :-), og er blevet certificeret bevægelsesinstitution.
Susanne Strange JensenBlåbærHuset

Ring til Gerlev Legepark

Ring og få en snak med os, så kan vi tilpasse et tilbud efter jeres ønsker og behov.


Skriv til Gerlev Legepark

Dit navn*

Din e-mail*

Emne

Din besked*

*Påkrævet

Se hvad vi også tilbyder: