Bevægelsesinstitution
Udgangspunkt og formål


Sundhedsstyrelsen udtaler:

Gerlev Legeparks tilgang:


FORLØBETS INDHOLD

“Bevægelsesinstitutioner” er et udviklingsforløbet over 7 moduler. Det tager afsæt i den praksis, som deltageren/institutionen står i til dagligt og indholdet tilpasses altid institutionens fysiske rammer, børnenes alder og de ansattes forudsetninger.

 • Indledende interview med legen i fokus:
  Udforskning af institutionens bevægelseskultur med deltagerne. Forventningsafstemning
 • Grundkursus i fysisk aktiv leg:
  Introduktion til fysisk aktive lege handlingsorienterede refleksioner over lege- og bevægelseskulturen. Teori forløb.
 • Coaching:
  Det pædagogiske personale står selv for en række bevægelsesaktiviteter for deres børn, under vejledning og supervision af underviseren.
 • Motorik og leg:
  Grundmotorisk træning af børn fra 0-6 år.
 • Foredrag for forældrene:
  En øjne åbner for forældrene, sjov og intens oplæg om hvordan legen kan bruges i familie sammenhæng.
 • Legepladsudvikling:
  Gennemgang af de fysiske aktiviteter. Vejledning om enkle og billige forandringer af bevægelsesområder, for at fremme leg og bevægelse.
 • Familieaktivitet:
  Legedag med børnenes familier. Pædagoger og børn viser forældrene deres nye legekultur. Gerlev Legepark stå for fælles familieaktivitet.

ORGANISERING
Bevægelsesinstitution er et udviklingsforløb som foregå som udgangspunkt på din institution, med børnene som deltager og i institutionens åbningstid.

RESULTAT
Målet er, at de institutioner, som ønsker at være bevægelsesinstitutioner, bliver bevidste om deres bevægelseskultur – som den er, og som man ønsker den skal være – og at man efter endt udviklingsforløb har konkret viden om en lang række lege og bevægelsesformer, der kan bruges aktivt i hverdagen. Med andre ord: forløbet resulterer i at personalet får et legende tankesæt, lyst og redskaber til at bevæge sig sammen med børnene.

DELTAGERE
Vi engagerer pædagogerne, børnene og forældrene i udviklingsforløbet. Børnene som deltagere, pædagogerne som den legetænkende igangsætter og forældrene som støtter og medspillere.

REDSKABER
Alle redskaber som bliver brugt i kurset er samlet i en “Legetrækvogn”, der er specielt skabt til målgruppen. Trækvognen indholder redskaber til de fysisk aktive lege, som bliver gennemgået på kurset. Med til vognen følger også kompendiet “Lege for mindre børn”, som indeholder forklaringer af de lege, som passer rigtig godt til vuggestue- og børnehavebørn.

VARIGHED
Forløbet varer typisk 7-8 måneder.

FORDELE
Institutionen behøver ikke at holde lukke dage.
Pædagoger kan mærke effekten af leg og bevægelse i institutionens egne omgivelser
Forældrene bliver aktivitet i forløbet
Mere leg og bevægelse i hverdagen
Kombination af teori og praksis

REFERENCER
Gerlev Legepark har i samarbejde med Slagelse Kommune certificeret 26 institutioner i kommunen. Desuden har vi certificeret følgende institutioner: Grønnegården i Sorø, Ringgården på Fyn, Birkemosen i Rudersdal, Blåbærhuset i Køge, Ærtebjerghave, Rørvig Rødderne og mange andre.
Se hvad de certificerede institutioner siger om os nederst på denne side.Priser


Kontakt for priser og andre spørgsmål:

Gerlev Legepark
Mail: legeparken@gerlev.dk
Telefon: 58 58 40 65


Se video: