Playbuilding for institutioner

Via Playbuilding leger eleverne og lærerne sig til nye venskaber og øget trivsel. Playbuilding er en form for teambuilding, som har legen i centrum og tager udgangspunkt i legens sociale dynamikker med det formål at integrere elever i nye klasser eller lærere i nye kollegiale sammenhænge.

Både eleverne og lærerne var vilde med projektet. De havde gode legeoplevelser og engagerede sig dybt i aktiviteterne og i hinanden. Som lærer på projektet har det været en gevinst at opleve og arbejde med eleverne i processen. Der er skabt relationer mellem elever og lærere. Relationer som direkte kan overføreres i skolens hverdag.

Annette Borch lærer på Bramsnæsvigskolen i Ejby

INDHOLD

I Playbuilding tager vi ved lære af legens dynamikker og lærer hvordan den legende tilgangs kvaliteter kan implementeres på skolen og i klasselokalet. Legen er fri og utæmmet, men det betyder ikke kaos – tværtimod har legen regler og rammer, og stiller krav til deltagernes handlekraft, seriøsitet, tilstedeværelse, engagement, og sociale kompetencer. Gennem de sociale dynamikker i legen lærer deltagerne hvordan de i fællesskab skaber en god kultur og et sundt og effektivt skolemiljø.

ORGANISERING

Playbuilding kan foregå ude på jeres skoler og institutioner, men kan med fordele finde sted i Gerlev Legepark.

UDBYTTE

  • Legende tankesæt
  • Engagerede kollegaer og elever
  • Trivsel på arbejdspladsen og i klasselokalet
  • Handlingspræget kultur
  • Ny fællesskabsforståelse

DELTAGERE

Vi kan målrette playbuilding til lærerne, eleverne eller ledelsen.

REDSKABER

Skolen kan vælge at købe en “Legetaske” fra Gerlev Legepark særlig udviklet til at rumme redskaber til mindst 50 lege. Pris 5.500,- inkl. moms. (se webshoppen)

VARIGHED

Playbuilding kan vare fra 3 til 5 timer

FORDELE

  • Bevidstgørelse af gruppens dynamikker
  • Elever, lærer og pædagoger kan mærke effekten af Playbuilding i hverdagen
  • Ledelsen bliver aktivitet i forløbet
  • Mere leg og bevægelse i hverdagen
  • Kombination af teori og praksis

REFERENCER

Læs en artikel om Playbuilding på Bramsnæsvigskolen i Ejby på folkeskolen.dk:

‘Playbuilding for bedre trivsel’

PRIS

Kontakt projektleder Mette Stryhn Hansen på tlf. 21 63 16 86 eller på mette@gerlev.dk


Det siger vores kunder om Playbuilding:

Vi havde en god eftermiddag med Playbuilding. Jeg deltog sammen med 10 medarbejdere fra vores to aktivitetscentre, som er et tilbud til hjemmeboende ældre over 65 år. Alle var med i legene. Det var positivt, at der ikke var et konkurrence-element. På den måde var vi alle ”lige”, og vi havde det sjovt i legene. Vores instruktør var engageret og levende. Hun understregede, at man ikke kunne gøre noget forkert. Vi blev før den enkelte leg introduceret til legens oprindelse, og efter legen samlede vi op i forhold til, hvordan vi kan bruge legens pointer i vores dagligdag. Det medførte gode diskussioner og gav os redskaber til at udvikle vores kommunikation og samarbejde. Vi har efterfølgende samlet op på udbyttet af dagen, og flere tanker er blevet omsat til konkret handling. Vi har fx arbejdet med, at sige ”Jeg øver mig” i stedet for, ”Det er jeg ikke god til”. På den måde kommer der fokus på læringsprocessen ved tilegnelse af kompetencer frem for manglende kompetencer. Som udløber af Playbuildingen har vi også lavet et ”time-out-kort” til vores fælles møder. Kortets formål er dels at skabe ny gejst og energi på mødet via en fælles aktivitet, som fx en leg fra Playbuilding, dels at aktiviteten i sig selv understøtter kollegial trivsel på tværs af de to aktivitetscentre. Som leder var det godt at deltage på linje med medarbejderne. Vi oplevede hinanden i legene og så nye og anderledes sider hos hinanden. Jeg fik mulighed for at få talt med alle og få sat nogle af legenes pointer ind i et arbejdsmæssigt perspektiv. Playbuilding har været med til at give os større forståelse for hinandens forskellighed. Vi har fået redskaber, der gør det lettere for os at arbejde sammen, så vi løbende har fokus på vores fælles trivsel.
”Gerlev Legepark gennemførte et stort Playbuilding-program for vores 500 medarbejdere i Slagelse Kommunes hjemmepleje over en periode på halvandet år. Vi ønskede at gøre en indsats for at fremme trivslen og samarbejdet i de enkelte grupper, som hjemmeplejen består af. Vores social- og sundhedshjælpere er ikke alle på samme boglige niveau, så i stedet for at fokusere på teoretiske budskaber om det vigtige i at samarbejde, synes vi, at Playbuilding var en sjov og alternativ måde at bruge legen på til at styrke sammenholdet i grupperne. Samtidig er der et sundhedsfremmende element i legen, som passer fint ind i vores arbejdskultur. Legene i de forskellige grupper forløb fint. Instruktørerne var meget professionelle. De havde en smittende begejstring, der gjorde, at alle kom med. Også dem som i første omgang ikke ønskede at deltage. For nogle kunne det været lidt grænseoverskridende at skulle lege, men der gik ikke længe før alle var aktive med smil på læben. Det var sjove dage. Hver gruppe fik efter legene udleveret en af Gerlev Legeparks legetasker med redskaber og instruktioner til en række lege. I flere teams kan man godt finde på at starte et møde med én af legene, før det egentlige møde går i gang. Det er en god icebreaker til den mere formelle dialog. Medarbejderne kan også låne taskerne med hjem og lege med familie og venner. Playbuilding har været med til at styrke fælleskabsfølelsen på vores arbejdspladser. Det er vigtigt, for når medarbejderne trives, smitter det af på vores borgere. Og det er jo dem, vi er her for at hjælpe.
Områdechef Hanne DuffySlagelse Kommune
I Finansforbundet arrangerer vi hvert år en medlemsweekend for service- / tekniker og betjente i den finansielle sektor, hvor medlemmer fra hele landet deltager. Vi har løbende fokus på, hvordan vi kan inspirere og udvikle vores medlemmer med såvel faglige som sociale kompetencer, herunder at blive bedre til at samarbejde og til at styrke relationerne til kollegerne på arbejdspladsen. På en sådan weekend valgte vi at tilbringe en dag i Gerlev Legepark med Playbuilding. Det blev en virkelig god oplevelse for de 45 deltagere. Vi oplevede et meget velorganisereret program med Britt Blum som en helt forrygende instruktør, der formåede at få os alle til at deltage i legene. Nogle var måske lidt skeptiske i starten, men i løbet af et kvarter var alle i fuldt vigør. Vi fik masser af frisk luft, mange grin – og god mad undervejs. Nogle deltagere havde dårlig ryg, og nogle kunne ikke løbe. Det gav ingen problemer. Britt tilpassede løbende legene, så alle hele tiden kunne være med. Playbuilding består af mange sjove lege, og Brit var god til at samle op på hver leg og gøre opmærksom på, hvordan vi kunne bruge de situationer, der opstod, i vores egen dagligdag, når vi kommunikerer med vores kolleger. Mange var glade for at få disse perspektiver på arbejdssituationen, og vi fik en del aha-oplevelser.
Administrator Evy GrønvallFinansforbundet
På skolen for asylansøgere i Dianalund underviser vi børn af asylansøgere, der endnu ikke er beskyttet af dansk lovgivning. Børnene har ofte været gennem traumatiserende oplevelser i deres hjemlande og på vej til Danmark. Vi bruger lege i vores pædagogik på skolen. Når vi tester eleverne på en traumetest, slår mere end halvdelen markant ud. Det betyder bl.a., at eleverne har rigtig svært ved at tackle konflikter. En af udfordringerne ved at arbejde med traumatiserede elever er at lære dem at håndtere konflikter. På en pædagogisk dag søgte vi inspiration i Gerlev Legepark for vores 40 lærere. Vi ønskede at opleve Playbuilding på egen krop. Det blev en utrolig velstruktureret dag, hvor instruktørerne i den grad lærte fra sig. Vi kom igennem et velafprøvet forløb, hvor der var en stor bevidsthed omkring legene, som vi alle blev involverede i. Det slog mig, at det var gamle lege, som jeg selv legede som barn. Det er vores erfaring, at når asylbørn leger, skal de guides op ad den såkaldte konflikttrappe, og så hjælpes ud af konflikten igen som en del af legen. Dette forløb matcher Playbuilding, så vi fik meget inspiration og viden i løbet af dagen. Flere af vores lærere har efterfølgende integreret Playbuilding i deres undervisning. Konflikter fylder meget hos børnene. Legene tages typisk i brug, når en konflikt er under optrapning. Derfor er legene en del af vores omsorgsarbejde. De skaber struktur og tryghed – og får børnene til at slappe af. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Gerlev Legepark.
Skoleleder Paul KaroffDansk Røde Kors, Dianalund

Leg for institutioner:


Læring for institutioner:

Copyright © 2015 Gerlev Idrætshøjskole. All rights reserved.