For institutioner slider

For skoler og institutioner

I Gerlev Legepark har vi gjort bevægelse i skoler og institutioner til en af vores kernekompetencer. Vi tilbyder alt fra sjove legearrangementer til kurser og kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger, som ønsker at få redskaber til at implementere legen som en naturlig del af hverdagen i skolen eller daginstitutionen.

Læs mere om hvad vi kan tilbyde din skole eller institution herunder.

Seriøst legende undervisning

Seriøst Legende Undervisning er et kompetenceudviklingsforløb, som tager udgangspunkt i folkeskolereformens fokusområder. Forløbet består af pædagogisk kompetenceudvikling med fokus på at skabe trivsel, bevægelse og læring. Udover at den fysisk aktive leg giver inspiration til at opfylde de daglige 45 minutters bevægelse, inspirerer den til inkluderende klasseledelse, variation af undervisningen og aktiviteter i den understøttende undervisning.

I Gerlev Legepark er vi eksperter i leg, og vi anser lærere som eksperter i læring – ved at kombinere disse egenskaber, skabes Seriøst Legende Undervisning.


Bevægelsesinstitution

Gerlev Legepark uddanner og certificerer bevægelsesinstitutioner, ved at institutionen gennemgår et kompetenceudviklingsforløb over typisk 7-8 måneder. Vi hjælper med at skabe en ny bevægelseskultur i institutionen, der understøtter fysisk aktiv leg som en naturlig del af det daglige pædagogiske arbejde. Målet er at de institutioner som ønsker at være Bevægelsesbørnehave, bliver bevidste om deres bevægelseskultur – som den er, og som man ønsker den skal være – og at man efter endt udviklingsforløb har en konkret viden om en lang række lege og bevægelsesformer, der kan bruges aktivt i hverdagen.

Forløb understøtter Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet for børn i alderen 0-4 år.


Det siger vores kunder:

Ringgårdens Børnehave har siden 2010 haft et unikt samarbejde med Gerlev Legepark. Samarbejdets fundament har handlet om, at fokusere på et grundlæggende iboende hos børn og de voksne som er sammen med børnene dagligt – nemlig at se LEGEN som et lærings- og udviklingsrum. I den forbindelse tog jeg sammen med seniorkonsulent Lars Hazelton de første spæde skridt til at arrangere legedage. Hvor formiddagene stod på leg for børn og voksne og eftermiddagene på teori for de voksne. Sådanne dage har vi haft fornøjelsen af sammen med Gerlev Legepark at havde haft 3 gange. Så udbyggede vi samarbejdet så forældrene også kunne få smag for at lege, ved at Lars deltog i et forældremøde, hvor han gave et teoretisk oplæg om LEGEN og derefter var der dømt leg for alle. Med den succes så vovede vi os ud i et sommerarrangement med deltagelse af Gerlev Legepark for børn, søskende og forældre, hvor vi startede med fælles lege i Klinteparken og så blev den medbragte madkurv nydt og fordøjet inden Gerlev Legepark bød på mulighed for, at afprøve en række gamle danske spil som var sat frem. Afslutningsvis var der ”tak for i aften”-fortælling inden forældrene kunne tage nogle glade og trætte børn med hjem. Da jeg fandt at vi have fået så meget brugbart i vores samarbejde med Gerlev Legpark ift. motorik og bevægelse, undersøgte jeg muligheden for, at arrangere et 2-dages inspirationskursus for pædagoger i Faaborg-Midtfyn Kommunes institutioner. Indholdet skulle selvfølgelig omhandle teori og derudover genopfriske allerede kendte lege og gerne præsentere nye for deltagerne. De deltagende fandt at de fik rigtig meget brugbart med hjem. Alle disse samarbejdsflader har ført til, at bestyrelsen i Ringgårdens Bh. under budgetprioriteringen for 2015 valgte, at prioritere en kompetenceuddannelse for medarbejdergruppen i Ringgårdens Bh. I form af 7 moduler for, at vi kan blive certificeret som Bevægelses Børnehave endnu en af de mange, mange spændende muligheder som Gerlev Legepark byder på. Vi ville ikke være de legende og teoretiske oplevelser foruden som vores samarbejde med Gerlev Legepark har givet os og når jeg skriver os, så er det børn, medarbejdere og forældrene, da det bla. er det unikke ved Gerlev Legepark, at vi oplever i et fælleskab. Så jeg/vi kan kun varmt anbefale at indgå i et samarbejde med Gerlev Legepark.
Vibeke Snedevind, lederRinggårdens Børnehave
BlåbærHuset har haft uddannelse ved Artur fra Gerlev legepark. BlåbærHuset er en 0-6 års institution. Vi har haft et uddannelsesforløb med Artur for at blive bevægelsesinstitution. Artur har været hos os til 2 pædagogiske personaledage og han har været med os sammen med personalet og børnene for undervisning og sparring. Personalet har været rigtig glad for Arturs undervisning og væsen sammen med os og børnene. BlåbærHuset har fået et nyt syn på fællesskab, inklusion og nye legemetoder. Børnene har været SÅ glade for disse lege. Børn og personale har også fået et helt nyt syn på vores legeplads. Legepladsen er ændret til mere bevægelse og for meget billige penge, ved forældres og personalers indsats gennem Arturs gode og lette forslag. Artur er et livstykke og meget engageret i os og hans arbejde. En sand fornøjelse og et meget sjovt og lærerigt uddannelsesforløb. Nu leger vi bevægelseslege hver dag. Det gjorde vi også før, men det her er noget helt andet :-), og er blevet certificeret bevægelsesinstitution.
Susanne Strange JensenBlåbærHuset
Vi havde en god eftermiddag med Playbuilding. Jeg deltog sammen med 10 medarbejdere fra vores to aktivitetscentre, som er et tilbud til hjemmeboende ældre over 65 år. Alle var med i legene. Det var positivt, at der ikke var et konkurrence-element. På den måde var vi alle ”lige”, og vi havde det sjovt i legene. Vores instruktør var engageret og levende. Hun understregede, at man ikke kunne gøre noget forkert. Vi blev før den enkelte leg introduceret til legens oprindelse, og efter legen samlede vi op i forhold til, hvordan vi kan bruge legens pointer i vores dagligdag. Det medførte gode diskussioner og gav os redskaber til at udvikle vores kommunikation og samarbejde. Vi har efterfølgende samlet op på udbyttet af dagen, og flere tanker er blevet omsat til konkret handling. Vi har fx arbejdet med, at sige ”Jeg øver mig” i stedet for, ”Det er jeg ikke god til”. På den måde kommer der fokus på læringsprocessen ved tilegnelse af kompetencer frem for manglende kompetencer. Som udløber af Playbuildingen har vi også lavet et ”time-out-kort” til vores fælles møder. Kortets formål er dels at skabe ny gejst og energi på mødet via en fælles aktivitet, som fx en leg fra Playbuilding, dels at aktiviteten i sig selv understøtter kollegial trivsel på tværs af de to aktivitetscentre. Som leder var det godt at deltage på linje med medarbejderne. Vi oplevede hinanden i legene og så nye og anderledes sider hos hinanden. Jeg fik mulighed for at få talt med alle og få sat nogle af legenes pointer ind i et arbejdsmæssigt perspektiv. Playbuilding har været med til at give os større forståelse for hinandens forskellighed. Vi har fået redskaber, der gør det lettere for os at arbejde sammen, så vi løbende har fokus på vores fælles trivsel.
”Gerlev Legepark gennemførte et stort Playbuilding-program for vores 500 medarbejdere i Slagelse Kommunes hjemmepleje over en periode på halvandet år. Vi ønskede at gøre en indsats for at fremme trivslen og samarbejdet i de enkelte grupper, som hjemmeplejen består af. Vores social- og sundhedshjælpere er ikke alle på samme boglige niveau, så i stedet for at fokusere på teoretiske budskaber om det vigtige i at samarbejde, synes vi, at Playbuilding var en sjov og alternativ måde at bruge legen på til at styrke sammenholdet i grupperne. Samtidig er der et sundhedsfremmende element i legen, som passer fint ind i vores arbejdskultur. Legene i de forskellige grupper forløb fint. Instruktørerne var meget professionelle. De havde en smittende begejstring, der gjorde, at alle kom med. Også dem som i første omgang ikke ønskede at deltage. For nogle kunne det været lidt grænseoverskridende at skulle lege, men der gik ikke længe før alle var aktive med smil på læben. Det var sjove dage. Hver gruppe fik efter legene udleveret en af Gerlev Legeparks legetasker med redskaber og instruktioner til en række lege. I flere teams kan man godt finde på at starte et møde med én af legene, før det egentlige møde går i gang. Det er en god icebreaker til den mere formelle dialog. Medarbejderne kan også låne taskerne med hjem og lege med familie og venner. Playbuilding har været med til at styrke fælleskabsfølelsen på vores arbejdspladser. Det er vigtigt, for når medarbejderne trives, smitter det af på vores borgere. Og det er jo dem, vi er her for at hjælpe.
Områdechef Hanne DuffySlagelse Kommune
På skolen for asylansøgere i Dianalund underviser vi børn af asylansøgere, der endnu ikke er beskyttet af dansk lovgivning. Børnene har ofte været gennem traumatiserende oplevelser i deres hjemlande og på vej til Danmark. Vi bruger lege i vores pædagogik på skolen. Når vi tester eleverne på en traumetest, slår mere end halvdelen markant ud. Det betyder bl.a., at eleverne har rigtig svært ved at tackle konflikter. En af udfordringerne ved at arbejde med traumatiserede elever er at lære dem at håndtere konflikter. På en pædagogisk dag søgte vi inspiration i Gerlev Legepark for vores 40 lærere. Vi ønskede at opleve Playbuilding på egen krop. Det blev en utrolig velstruktureret dag, hvor instruktørerne i den grad lærte fra sig. Vi kom igennem et velafprøvet forløb, hvor der var en stor bevidsthed omkring legene, som vi alle blev involverede i. Det slog mig, at det var gamle lege, som jeg selv legede som barn. Det er vores erfaring, at når asylbørn leger, skal de guides op ad den såkaldte konflikttrappe, og så hjælpes ud af konflikten igen som en del af legen. Dette forløb matcher Playbuilding, så vi fik meget inspiration og viden i løbet af dagen. Flere af vores lærere har efterfølgende integreret Playbuilding i deres undervisning. Konflikter fylder meget hos børnene. Legene tages typisk i brug, når en konflikt er under optrapning. Derfor er legene en del af vores omsorgsarbejde. De skaber struktur og tryghed – og får børnene til at slappe af. Vi ser frem til at fortsætte samarbejdet med Gerlev Legepark.
Skoleleder Paul KaroffDansk Røde Kors, Dianalund

Vi har gennemført kurser og arrangementer for:

Vejle Kommune
Københavns Kommune
Slagelse Kommune
NUMO
CISC

Copyright © 2015 Gerlev Idrætshøjskole. All rights reserved.