For virksomheder slider

For virksomheder

Alle kender udtrykket at "arbejdet går som en leg" - og alle kender følelsen. Men hvad skal der egentlig til? Og hvad kan vi lære af den legende tankegang og legens indbyggede dynamikker?

I Gerlev Legepark har vi mange års erfaring med at lave arrangementer og samarbejder med virksomheder. Vil du implementere et legende tankesæt i din virksomhed for at skabe bedre samarbejde og trivsel på arbejdspladsen? Eller vil du bare have en sjov og aktiv oplevelse med dine kollegaer? Vi har den rigtige løsning til dit behov og din virksomhed.

Playbuilding - når arbejdet går som en leg

I konceptet Playbuilding tager vi ved lære af legens iboende dynamikker og bringer fornøjelsen og glæden fra legen ind i arbejdsmiljøet, til gavn for både ansatte og virksomheden som helhed. For selv om leg er umiddelbar og lystbetonet, stiller legen krav til deltagerne om engagement og ansvarlighed, samtidig med at den styrker sammenholdet og den fælles kreativitet. Igennem legen øver deltagerne i at kommunikere bedre, og de lærer i fællesskab hvordan man skaber et sundt arbejdsmiljø.

Skal legens positive kvaliteter integreres i hverdagen på din arbejdsplads?


Det siger vores kunder:

"Vi havde en dejlig dag i Gerlev i går. Udover det helt igennem skønne vejr fungerede alt super godt. Maden var fantastisk og vores lege-instruktør Daniel imponerede os alle med sin charme, entusiasme, energi og store faglighed. Vi fik fuld valuta for den investerede tid! (...) Vi spreder budskabet om Gerlev som et utrolig dejligt sted at holde personalearrangementer."
Trine Tybjerg Holm, souschefHD- og Mastersekretariatet på SDU
Vi havde en god eftermiddag med Playbuilding. Jeg deltog sammen med 10 medarbejdere fra vores to aktivitetscentre, som er et tilbud til hjemmeboende ældre over 65 år. Alle var med i legene. Det var positivt, at der ikke var et konkurrence-element. På den måde var vi alle ”lige”, og vi havde det sjovt i legene. Vores instruktør var engageret og levende. Hun understregede, at man ikke kunne gøre noget forkert. Vi blev før den enkelte leg introduceret til legens oprindelse, og efter legen samlede vi op i forhold til, hvordan vi kan bruge legens pointer i vores dagligdag. Det medførte gode diskussioner og gav os redskaber til at udvikle vores kommunikation og samarbejde. Vi har efterfølgende samlet op på udbyttet af dagen, og flere tanker er blevet omsat til konkret handling. Vi har fx arbejdet med, at sige ”Jeg øver mig” i stedet for, ”Det er jeg ikke god til”. På den måde kommer der fokus på læringsprocessen ved tilegnelse af kompetencer frem for manglende kompetencer. Som udløber af Playbuildingen har vi også lavet et ”time-out-kort” til vores fælles møder. Kortets formål er dels at skabe ny gejst og energi på mødet via en fælles aktivitet, som fx en leg fra Playbuilding, dels at aktiviteten i sig selv understøtter kollegial trivsel på tværs af de to aktivitetscentre. Som leder var det godt at deltage på linje med medarbejderne. Vi oplevede hinanden i legene og så nye og anderledes sider hos hinanden. Jeg fik mulighed for at få talt med alle og få sat nogle af legenes pointer ind i et arbejdsmæssigt perspektiv. Playbuilding har været med til at give os større forståelse for hinandens forskellighed. Vi har fået redskaber, der gør det lettere for os at arbejde sammen, så vi løbende har fokus på vores fælles trivsel.
Vi var otte kolleger, som tog til Gerlev Legepark for at deltage i Playbuilding. Vi havde brug for se hinanden på en ny måde, idet vi havde været gennem mange omvæltninger på vores arbejdsplads og havde svært ved at fungere optimalt i vores nyoprettede gruppe. Det var dejligt at lege sammen. Vi fik i løbet af legene et mere positivt syn på hinanden, fordi vi oplevede hinanden i nye, sjove situationer. Jeg var imponeret af instruktøren, og den måde han fik os inddraget på. Alle kunne være med, og alle synes det var sjovt, så det sociale fungerede fint. Vi grinede meget sammen. At vil skulle røre ved hinanden – fx holde hinanden i hænderne og fange hinanden under legene - var med til at nedbryde grænser og få os videre i vores fælles udvikling. Vi gennemførte også nogle interessante tillidsøvelser, der var med til at skabe bedre relationer imellem os. Dagen efter Playbuilding-legene holdt vi selv et seminar på Gerlev, hvor vi bl.a. fulgte op på den første dags oplevelser og diskuterede opbygningen af vores nye enhed i et nyt lys. Gennem Playbuilding har vi fået øget kendskab til hinanden som personer – og dermed øget respekt for hinanden.
Seniorrådgiver Annedorte VadCopenhagen Business School
Vi havde brug for teambuilding-aktiviteter, der involverede alle. Vi er 50 medarbejdere i DuPonts forsknings- og udviklingsafdeling i Brabrand, og vi har tidligere oplevet, at nogle former for teambuilding kan være både voldsomme og fysisk udfordrende. Det betyder, at ikke alle kan være med. Gerlev Legeparks Playbuilding blev derfor en stor succes, da samtlige medarbejdere i afdelingen deltog i de planlagte aktiviteter med liv og sjæl. To professionelle og meget velforberedte instruktører kom til Brabrand og ledte os gennem legene, og de udfordrede os på sjove og anderledes måder. Instruktørerne var meget bevidste om, hvem de havde med at gøre. De sørgede for, at vi alle – yngre som ældre - blev involverede. Oplevelserne med Playbuilding har været med til at sikre, at vi bliver ved med at føle os som én samlet afdeling, selv om vi til hverdag arbejder på vidt forskellige områder. Vi fik styrket vores følelse af fællesskab og blev opmærksomme på, at vi hver især har en rolle at spille på arbejdspladsen. Humøret var højt hele vejen igennem. Vi legede sammen. Vi grinede sammen. Det var en superdag med Playbuilding.
Research Assistant Lene M. JensenDuPont Industrial Biosciences
”Gerlev Legepark gennemførte et stort Playbuilding-program for vores 500 medarbejdere i Slagelse Kommunes hjemmepleje over en periode på halvandet år. Vi ønskede at gøre en indsats for at fremme trivslen og samarbejdet i de enkelte grupper, som hjemmeplejen består af. Vores social- og sundhedshjælpere er ikke alle på samme boglige niveau, så i stedet for at fokusere på teoretiske budskaber om det vigtige i at samarbejde, synes vi, at Playbuilding var en sjov og alternativ måde at bruge legen på til at styrke sammenholdet i grupperne. Samtidig er der et sundhedsfremmende element i legen, som passer fint ind i vores arbejdskultur. Legene i de forskellige grupper forløb fint. Instruktørerne var meget professionelle. De havde en smittende begejstring, der gjorde, at alle kom med. Også dem som i første omgang ikke ønskede at deltage. For nogle kunne det været lidt grænseoverskridende at skulle lege, men der gik ikke længe før alle var aktive med smil på læben. Det var sjove dage. Hver gruppe fik efter legene udleveret en af Gerlev Legeparks legetasker med redskaber og instruktioner til en række lege. I flere teams kan man godt finde på at starte et møde med én af legene, før det egentlige møde går i gang. Det er en god icebreaker til den mere formelle dialog. Medarbejderne kan også låne taskerne med hjem og lege med familie og venner. Playbuilding har været med til at styrke fælleskabsfølelsen på vores arbejdspladser. Det er vigtigt, for når medarbejderne trives, smitter det af på vores borgere. Og det er jo dem, vi er her for at hjælpe.
Områdechef Hanne DuffySlagelse Kommune
I Finansforbundet arrangerer vi hvert år en medlemsweekend for service- / tekniker og betjente i den finansielle sektor, hvor medlemmer fra hele landet deltager. Vi har løbende fokus på, hvordan vi kan inspirere og udvikle vores medlemmer med såvel faglige som sociale kompetencer, herunder at blive bedre til at samarbejde og til at styrke relationerne til kollegerne på arbejdspladsen. På en sådan weekend valgte vi at tilbringe en dag i Gerlev Legepark med Playbuilding. Det blev en virkelig god oplevelse for de 45 deltagere. Vi oplevede et meget velorganisereret program med Britt Blum som en helt forrygende instruktør, der formåede at få os alle til at deltage i legene. Nogle var måske lidt skeptiske i starten, men i løbet af et kvarter var alle i fuldt vigør. Vi fik masser af frisk luft, mange grin – og god mad undervejs. Nogle deltagere havde dårlig ryg, og nogle kunne ikke løbe. Det gav ingen problemer. Britt tilpassede løbende legene, så alle hele tiden kunne være med. Playbuilding består af mange sjove lege, og Brit var god til at samle op på hver leg og gøre opmærksom på, hvordan vi kunne bruge de situationer, der opstod, i vores egen dagligdag, når vi kommunikerer med vores kolleger. Mange var glade for at få disse perspektiver på arbejdssituationen, og vi fik en del aha-oplevelser.
Administrator Evy GrønvallFinansforbundet

Vi har gennemført kurser og arrangementer for:

Københavns Kommune
Slagelse Kommune
NUMO
CISC

Copyright © 2015 Gerlev Idrætshøjskole. All rights reserved.